મહારાષ્ટ્રનું મીનીદાર્જીલીંગ પંચગીની

બ્રિટીશ શાસનકાળ દરમ્યાન ઈ.સ ૧૮૫૦ જોન ચેસે નામે બ્રીટીશર અહી ખૂંદતો આવી પહોચ્યો, એની સાથે બીજા ૨૪ ધોળિયા અહી આવી પહોચ્યા. આ ધોળિયા જુદી માટીના બનેલા એમ કહીએ તો ચાલે. એમણે નોખું કાર્ય આરંભ્યું. વિશ્વભરના જુદી જુદી જાતના વૃક્ષો અહી વાવ્યા. ધીરે ધીરે અહી વિકાસ થયો અને આ સ્થળ હવા ખાવાનું સ્થળ બની ગયું. પાંચ ડુંગરાઓથી ઘેરાયેલા આ સ્થળને પંચગીની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

પુને એરપોર્ટ અહીથી નજીક  છે. નજીકનું રેલ્વે સ્ટેશન સતારા ૪૪ કી.મી દુર છે. પુનેથી ફક્ત ૧૦૦ કી.મી દુર પંચગીની આવ્યું છે. ટેક્સી અને બસ માર્ગે પણ પંચગીની પહોચી શકાય છે. મહાબળેશ્વરથી પંચગીની ૧૯ કી.મી સડક માર્ગે થાય છે. મુંબઈથી સડક માર્ગે પંચગીની જવું હોય તો ૨૫૮ કી.મી થાય છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s