કાનહેરી ગુફા

1355744493kanhericavesmumbai

બોરીવલી આવો અને કાનહેરી ગુફાની મુલાકાત ના લો તો કેમ ચાલે? આ ગુફાની મુલાકાત લેવી હોય તો સંજય ગાંધી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનથી માર્ગ જાય છે ત્યાથી સફરની શરૂઆત કરવી. આ સંજય ગાંધી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના ડુંગરાળ વિશાળ ક્ષેત્રમાં આ ગુફાઑ આવેલી છે. આ ગુફાઑ શિલ્પ સ્થાપત્યનો ઉત્તમ નમૂનો છે. ઇતિહાસકારના મત અનુસાર આ ગુફાઓ ઇસુની પૂર્વ 200 થી લઈ 6થી શતાબ્દી ના સમયગાળાની અંદર કંડારાઇ ગઈ છે. આ ગુફામાં કંડારવામાં આવેલી મુર્તિઑ ભવ્ય અને સુંદર છે. ગુફાઑ મે ભિક્ષુકો માટે સૌથી વધુ 109 બુદ્ધ વિહાર કંડારવામાં આવ્યા છે. એટ્લે ઈતિહાસકાર અંદાજો લગાવી રહ્યા છે કે પ્રથમ સદી પેહલા અહી મોટા બૌદ્ધ મઠની સ્થાપના થઈ હશે. અહી બૌદ્ધ ભિક્ષુકોની સાધના માટે સાધના કક્ષમાં તેમના શયન માટે પત્થરના આસન અને પાણીના સંગ્રહ માટે ટાકી અને બહાર નીકળવા માટે રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s